Kontaktujte nás na 0903 467 127 alebo e-mailom fmarketing@fmarketing.sk

Projekt v realizácii Dobrá

Informácie o projekte Dobrá

V obci Trenčianska Teplá - Dobrá ponúkame lukratívny pozemok pre rodinný dom v blízkosti krajského mesta. Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce. Inžinierske siete priamo na hranici pozemkov:

  • vodovodná prípojka
  • plynová prípojka
  • elektrická prípojka
  • splašková kanalizácia
  • dažďová kanalizácia

V súčasnosti sa vybavuje územné rozhodnutie na prekládku vodovodného potrubia.

Lokalita

Trenčianska Teplá-Dobrá

Začiatok realizácie

Rok 2018

Ukončenie realizácie

Február 2019

Výmera pozemku

1 702 m2

Charakter pozemku

Pozemok pre rodinný dom

IBV Melčice I

V tejto časti nájdete podrobnosti o projekte IBV Melčice I.

Ďalej